XALQ QƏTİYYƏTLƏ HEYDƏR ƏLİYEVİ AZƏRBAYCANIN PREZİDENTİ GÖRMƏK İSTƏYİRDİ